เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

 

ทางบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด จะมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมภายในบริษัท ระหว่างวันที่ 14 และ 15 มีนาคม 2567

ซึ่งจะมีผลทำให้การติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ชั่วคราว หรือติดต่อได้แค่ในบางช่วงเวลา

 

หากลูกค้าต้องการติดต่อทางบริษัท ให้ใช้ช่องทางดังต่อไปนี้

1. LINE OA : @yourconnect

2. แจ้งข้อมูลทางอีเมล์

ฝ่ายขาย : sale@yourconnect.com

ฝ่ายบัญชี : billing@yourconnect.com

ฝ่ายบริการลูกค้า : support@yourconnect.com

 

ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ/ค่ะMonday, March 11, 2024

« ย้อนกลับ