หมวดหมู่

การสมัครขอใช้บริการ และการชำระค่าบริการ (3)

วิธีการชำระค่าบริการ, วิธีการสั่งซื้อบริการ

คู่มือการใช้งาน cPanel (18)

การใช้งาน , ปัญหาการใช้งาน cPanel

คู่มือการใช้งาน FTP (2)

การใช้งาน FTP, ปัญหาในการใช้งาน FTP

คู่มือการใช้งานอีเมล์ (10)

การใช้งานอีเมล์, ปัญหาการใช้งานอีเมล์

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (4)

การใช้งานเว็บไซต์, ปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์

คู่มือการใช้งานโดเมนเนม (1)

สิ่งน่ารู้ และควรรู้เกี่ยวกับชื่อโดเมนเนม

ได้รับความนิยมสูงสุด

 การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...

 ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

 การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....

 การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...

 ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...