Cloud Service

Disk Space CPU RAM Bandwidth Price
25 GB SSD 1 Core 1 GB 1 TB (per month) ฿500.00 ต่อเดือน buy now
55 GB SSD 1 Core 2 GB 2 TB (per month) ฿700.00 ต่อเดือน buy now
80 GB SSD 2 Core 4 GB 3 TB (per month) ฿1,100.00 ต่อเดือน buy now
160 GB SSD 4 Core 8 GB 4 TB (per month) ฿1,900.00 ต่อเดือน buy now
320 GB SSD 6 Core 16 GB 5 TB (per month) ฿3,500.00 ต่อเดือน buy now
640 GB SSD 8 Core 32 GB 6 TB (per month) ฿6,500.00 ต่อเดือน buy now