เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทางบริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของพนักงาน จึงได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุม  โดยสนับสนุนให้พนักงานทำงานแบบ Work from home ( ทำงานที่บ้าน )  ดังนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ออฟฟิศของบริษัทฯ จะเปิดทำการเฉพาะวันอังคาร และวันศุกร์ของสัปดาห์เท่านั้น

เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ  ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ ( จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม )

E-mail
ฝ่ายขาย : sale@yourconnect.com
ฝ่ายบัญชี : billing@yourconnect.com
ฝ่ายบริการลูกค้า : support@yourconnect.com

Line ID : @yourconnect

Telephone
097-003-9000, 097-103-9000, 097-203-9000Вторник, Март 31, 2020

« Назад