การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts

1.Login User cPanel
หน้าlogin

 

 2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts

emailaccounts


3.ใส่Emailที่ต้องการสร้าง>เลือกDomain(กรณีมีหลายDomain)>ใส่password หรือกด Password Generator(ให้ค่าถึง70/100)>กำหนดโควต้าพื้นที่Email>Create Account

create account
 

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การแก้ไข Email Autoresponders

การแก้ไขEmail Autoresponders1.Login User cPanel2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders...

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การเปลี่ยนPassword Email

การเปลี่ยนPassword Email Accounts 1.Login User cPanel  2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel  1.Login User cPanel...

การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders1.Login User...