การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts

1.Login User cPanel
หน้าlogin

 

 2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts

emailaccounts


3.ใส่Emailที่ต้องการสร้าง>เลือกDomain(กรณีมีหลายDomain)>ใส่password หรือกด Password Generator(ให้ค่าถึง70/100)>กำหนดโควต้าพื้นที่Email>Create Account

create account
 

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

การระงับการใช้งานEmail(Suspend)

การระงับการใช้งานของEmailSuspend: คือการหยุดการใช้งาน user นั้นชั่วคราวข้อมูล user และ email...

การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders1.Login User...

การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel  1.Login User cPanel...

การเริ่มต้นใช้งาน Email Autoresponders

การเริ่มต้นใช้งานในส่วน Email AutorespondersEmail autoresponder คือ การตั้งการตอบอีเมล์(reply)...