บทความ

 การระงับการใช้งานEmail(Suspend)

การระงับการใช้งานของEmailSuspend: คือการหยุดการใช้งาน user นั้นชั่วคราวข้อมูล user และ email...

 การลบ Email Autoresponders

การลบ Email Autoresponders1.Login User...

 การสร้าง Email Accounts

การสร้าง Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

 การเปลี่ยนPassword Email

การเปลี่ยนPassword Email Accounts 1.Login User cPanel  2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

 การเปลี่ยนPassword cPanel

การเปลี่ยนPassword cPanel  1.Login User cPanel...

 การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email

การเปลี่ยนแปลงQuotaพื้นที่ Email Accounts1.Login User cPanel   2.เลือกหัวข้อ>Email Accounts...

 การเริ่มต้นใช้งาน Email Autoresponders

การเริ่มต้นใช้งานในส่วน Email AutorespondersEmail autoresponder คือ การตั้งการตอบอีเมล์(reply)...

 การแก้ไข Email Autoresponders

การแก้ไขEmail Autoresponders1.Login User cPanel2.เลือกหัวข้อEMail>Autoresponders...