เรียน ท่านผู้ใช้บริการ บจก.ยัวร์คอนเน็ค ทุกท่าน


ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับแจ้งข้อมูลจาก บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของระบบจัดการโดเมนเนมของ thnic.co.th ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ของโดเมนเนม .th ทั้งหมดภายในประเทศไทย และในปัจจุบันทางบริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้มีการประกาศข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์ตามรูปภาพด้านล่างครับ

สำหรับผู้ใช้บริการเว็บโฮสติ้ง และบริการอื่นๆ ที่มีการจดทะเบียนโดเมนเนม .th ด้วยตัวท่านเอง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของระบบจัดการโดเมนเนมของท่านโดยเร็วที่สุด หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ thnic เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาครับ

สำหรับผู้ใช้บริการโดเมนเนม .th ของบริษัท ทางบริษัทได้ทำการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่เหมาะสม และพยายามติดตามข่าวสารต่างๆ จาก thnic อยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับ


ข้อมูลอ้างอิงขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริการลูกค้า บจก.ยัวร์คอนเน็ค


Wednesday, July 11, 2012

« ย้อนกลับ