ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขแฟ็กซ์จากเดิมเป็นหมายเลขใหม่ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์: 02-642-9838   (Auto)

หมายเลขแฟ็กซ์ : 02-642-9839   (Auto)

หมายเลข Hotline 24/7 : 08-2322-0033 ,08-1497-0033

 

ทั้งนี้ ท่านจะยังสามารถใช้งานหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขแฟ็กซ์เดิมได้จนกระทั่งถึงวันที่  31 ธันวาคม 2553 


 Saturday, November 20, 2010

« ย้อนกลับ