ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา

 

โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb เมื่อมีการใช้งานรับอีเมล์จนครบประมาณ 2gb แล้ว โปรแกรมจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานทำการ compact หรือ ลดขนาด inbox ลง เพื่อที่จะสามารถใช้งาน outlook ได้ต่อเนื่อง ซึ่งก็คือ error : 0x800C0133 นั้นเอง

 

วิธีการแก้ไขปัญหา สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. ทำการ compact folder เพื่อลดพื้นที่การใช้งาน inbox

2. ทำการสร้าง folder ขึ้นมาใหม่ แล้วทำการย้ายอีเมล์ไปที่ folder ใหม่ เพื่อลดพื้นที่การใช้งาน inbox

**แนะนำให้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ 2.

 

วิธีการ compact folder (outlook express)

 

วิธีการ compact folder (microsoft outlook 2007)

1. เปิด microsoft outlook 2007

2. คลิกขวาที่ personal folders

3. เลือก properties for "personal folders"...

outlook 2007

4. กดที่ปุ่ม advanced

5. กดที่ปุ่ม compact now

 

วิธีการ compact folder (microsoft outlook 2010)

1. เปิด microsoft outlook 2010

2. คลิกขวาที่ outlook data file

3. เลือก data file properties

outlook 2010

4. กดที่ปุ่ม advanced

5. กดที่ปุ่ม compact now

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail 1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account     2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...