บทความ

 การใช้งาน FTP เบื้องต้น

  การใช้งาน FTP เบื้องต้นในที่นี้จะอธิบายการใช้จากโปรแกรม FileZilla...

 ปัญหา การใช้งาน FTP

  วิเคราะห์ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์   1. Connect FTP ไม่ได้ 2. อัพโหลดไฟล์ไปแล้ว...