การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP

 PHP ย่อมาจากคำว่า "Personal Home Page Tool" เป็น Server Side Script ที่มีการทำงานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ซึ่งรูปแบบในการเขียนคำสั่งการทำงานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านของการเขียนโปรแกรม ในการสร้างเว็บจะใช้ Script อยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

       - Server-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ทำงานบนเครื่อง Server เช่น CGI, ASP

       - Client-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้เช่น JavaScript, VBScript


การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP

1.Login User cPanel
หน้าlogin2.เลือกหัวข้อSOFTWARE
php01

3.ตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่นPHP
php02
3.1.เลือกDomainที่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่น
3.2เลือกเวอร์ชั่นPHPที่ต้องการ
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Redirects

การ Redirects       Redirect คือ การที่เราเปลี่ยนเส้นทางของ URL ต่างๆ...

การใช้งาน Softaculous (one click install)

  การใช้งาน Softaculous (one click install)   1.ให้เข้าไปที่ www.yourdomain.com/cpanel...

การเปลี่ยนภาษา cPanel

การเปลี่ยนภาษา cPanel1.Login User cPanel 2.เลือกUserของเรา>Change Language 3.เลือก...

การสร้าง FTP Accounts

การสร้าง Accounts สำหรับเข้า FTP      FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol คือ...

การเปลี่ยนหน้า อินเตอร์เฟช cPanel

การเปลี่ยนหน้า Interface style cPanel 1.Login User cPnael 2.กดที่Username(ไอคอนรูปคน)Change...