การเปลี่ยนหน้า อินเตอร์เฟช cPanel

การเปลี่ยนหน้า Interface style cPanel


1.Login User cPnael
cpanel2.กดที่Username(ไอคอนรูปคน)Change Style>เลือกที่ต้องการ>apply
change_style  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การ Redirects

การ Redirects       Redirect คือ การที่เราเปลี่ยนเส้นทางของ URL ต่างๆ...

การสร้าง FTP Accounts

การสร้าง Accounts สำหรับเข้า FTP      FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol คือ...

การเปลี่ยนภาษา cPanel

การเปลี่ยนภาษา cPanel1.Login User cPanel 2.เลือกUserของเรา>Change Language 3.เลือก...

การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP

 PHP ย่อมาจากคำว่า "Personal Home Page Tool" เป็น Server Side Script...