การเปลี่ยนหน้า อินเตอร์เฟช cPanel

การเปลี่ยนหน้า Interface style cPanel


1.Login User cPnael
cpanel2.กดที่Username(ไอคอนรูปคน)Change Style>เลือกที่ต้องการ>apply
change_style  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตรวจสอบสถานะอีเมล์(Track Email Delivery)

การตรวจสอบสถานะอีเมล์  1.Login User cPanel  2.หาหัวข้อEmail>Track...

การใช้งาน Softaculous (one click install)

  การใช้งาน Softaculous (one click install)   1.ให้เข้าไปที่ www.yourdomain.com/cpanel...

การสร้าง FTP Accounts

การสร้าง Accounts สำหรับเข้า FTP      FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol คือ...

หน้า CPanel อินเตอร์เฟซ

ภาพรวม อินเตอร์เฟซ cPanel เป็นศูนย์กลางของบัญชีผู้ใช้ cPanel...