การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราว

 

การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราวด้วยระบบ Filter ของ cPanel

เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ Spam อีเมล์จำนวนมากเมื่อวันที่ 29/6/55 นั้นเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างป้องกันยากแม้จะมีบางส่วนถูกกรองด้วยระบบของทางเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงผ่านเข้ามาใน INBOX ของผู้ใช้บริการได้ ซึ่งรูปแบบการส่งนั้นค่อนข้างจะกรองได้ยากเนื่องจากมีการปลอมชื่อผู้ส่งให้เหมือนกันอีเมล์ผู้รับหรือบุคคลภายในองค์กรเพื่อความน่าเชื่อ และผู้ส่งได้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากในการส่งจึงมีการเปลี่ยนแปลง IP อย่างหลากหลายจึงทำให้ระบบที่ทำหน้าคัดกรองอีเมล์ไม่สามารถจำแนกอีเมล์ดังกล่าวได้ทั้งหมด

โดยรูปแบบอีเมล์ดังกล่าวเท่าที่ตรวจสอบนั้นพบว่ามีรูปแบบ Subject 3 รูปแบบได้แก่

- {subj_enlive}
- Administrator-financier
- Administrator

และมีเนื้อหาค่อนข้างจะเหมือนกันทั้งหมดคือจะลงท้ายด้วย
Our contact: xxxxxxxx@jobbinthai.com
Good luck.

ดังนี้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพก่อนทางบริษัทฯจะพบวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมจึงจะสามารถทำได้โดยการสร้าง Filter ที่ตรวจสอบเนื้อหาของอีเมล์ให้ค้นหา jobbinthai.com โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

 

1.ให้เข้าไปที่ yourdomain.com/cpanel เพื่อเข้าระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง แล้วไปที่หัวข้อ Mail เลือกเมนู Account Level Filtering

 

ภาพการเข้าใช้งาน Filtering ของ cPanel

 

2.จากนั้นให้กด Create a New Filter

 

ภาพการเริ่มเข้าตั้งค่า Filtering ของ cPanel

 

3.จากนั้นให้ตั้งค่าดังนี้
- ส่วน Filter Name ใช้สำหรับกำหนดชื่อ Filter ที่ต้องการใช้
- ในส่วน Rules นั้นในช่องแรกให้เลือก Body ช่องถัดมาให้เลือก contains และในช่องด้านล่างให้ใส่ jobbinthai.com
- ในส่วน Action ให้เลือก Discard Message จากนั้นกด Create

 

ภาพการตั้งค่า Filtering ของ cPanel

อย่างไรก็ตามการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลเฉพาะโดเมนที่อยู่ภายใน cPanel นั้นๆเท่านั้น

 

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....

การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail 1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account     2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...