การตั้งค่า Windows Live Mail

 

การตั้งค่า Windows Live Mail

1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย Email accounts

 

การเข้าเมนูตั้งค่า Windows Live Mail

 

2.กดที่ Add เพื่อเริ่มการตั้งค่า

 

เข้าสู่การตั้งค่า Mail Accounts ใหม่ใน Windows Live Mail

 

3.ให้เลือกไปที่หัวข้อ Email Account แล้วกด Next

 

เริ่มการตั้งค่า Mail Accounts ใหม่ใน Windows Live Mail

 

4.ทำการกรอกรายละเอียดต่างๆของ Email Account ที่ต้องการทำการติดตั้ง
จากนั้นให้ติ๊กถูกหน้า Manually configure server settings แล้วกด Next

 

ทำการตั้งค่า Mail Accounts ใหม่ใน Windows Live Mail

 

5.ในส่วน Incoming server information
Server Type : ให้เลือก POP
Server address : ให้ใส่เป็นmail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน Port:110
Authenticate using: ให้เลือก Clear Text
Logon user name: ให้ใส่ชื่อ Email Account ที่ทำการติดตั้ง
ในส่วน Outgoing server information
Server address : ให้ใส่เป็นmail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน Port:25
จากนั้นให้ติ๊กถูกหน้า Requires authentication แล้วกด Next

 

การตั้งค่ารายละเอียดในส่วน Server ของ Windows live mail

 

6.ถ้าหากต้องการติดตั้ง Email Account อื่นเพิ่มเติมให้กด Add another email account หากไม่ต้องการให้กด Finish

 

จบการตั้งค่า Windows Live Mail

 

7.เมื่อกลับมาสู่หน้าต่างในขั้นตอนที่ 2 ให้กด Close เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่าถ้าการตั้งค่าต่างๆถูกต้อง Windows Live Mail จะทำการดึงข้อมูล Email เข้าสู่โปรแกรม

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail 1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account     2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา...

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....

การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...

การตั้งค่า Outlook 2007

  สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...