การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail

1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account

 

การเข้าสู่การตั้งค่า Windows Mail

 

2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา

 

การเริ่มเข้าสู่การตั้งค่า Windows Mail

 

3.เลือก E-mail Account จากนั้นกด Next

 

การเลือกประเภทการตั้งค่า Windows Mail

 

4.ให้กรอกอีเมล์ทีใช้งานจากนั้นกด Next

การใส่ชื่อบริเวณ Display Name ใน Windows Mail

 

5.ขั้นตอนนี้ก็ให้กรอกอีเมล์ที่ใช้งานเช่นกันจากนั้นกด Next

 

การใส่ค่าบริเวณ E-mail address ใน Windows Mail

 

6.ในขั้นตอนนี้ให้เลือก Incoming e-mail server type: เป็น POP3
ส่วนบริเวณ Incoming mail(POP3 or IMAP) server. และ Outgoing e-mail server (SMTP) name: ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน


แล้วให้ติ๊กช่อง Outgoing server requires authentication ด้วยจากนั้นกด Next

 

การคั้งค่าบริเวณ mail server ใน Windows Mail

 

7.ทำการกรอกอีเมล์และรหัสผ่านของอีเมล์ ที่ต้องการใช้งานจากนั้นกด Next

 

การคั้งค่าบริเวณ user ใน Windows Mail

 

8. ติ๊ก Do not download my e-mail at this time แล้วกด Finish

 

การเสร็จการตั้งค่าบริเวณ user ใน Windows Mail

 

9.ให้คลิ๊กเลือกเมล์ที่เพิ่งทำการสร้าง แล้วกด Properties

 

การเข้าสู่การตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเก็บอีเมล์ไว้บน server ใน Windows Mail

 

10.เลือกไปที่แท็บ Advanced ในส่วน Delivery ให้ติ๊ก Leave a copy of messages on server แล้วกด Apply ตามด้วย OK ก็จะจบการตั้งค่า

 

การตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเก็บอีเมล์ไว้บน server ใน Windows Mail

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การตั้งค่า Outlook 2007

  สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld...

การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....