ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา

 

สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น

 

1. Internet หรือ Network มีปัญหา

2. ใส่ข้อมูลในการ Connect Mail Server ผิด

3. ไม่ได้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ My server require authetication

 

วิธีการตรวจสอบปัญหานี้

 

1. ตรวจสอบดูการ Connect ของ Internet หรืออุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ เช่น modem หรือ router ดูก่อนว่ามีปัญหามั้ย ถ้าไม่มีให้ลองเปิดเว็บอื่น ๆ ว่าเข้าได้ตามปกติหรือเปล่า

2. ตรวจสอบดูว่า การใส่ข้อมูลในการ Connect Mail Server

3. ตรวจสอบดูว่า ติ๊กเครืองหมาย My server require authetication

 

วิธีการแก้ปัญหา

 

1. ถ้าเป็นที่ Internet ให้ลองเปลี่ยน DNS ของ Internet ที่ใช้งานอยู่ หรือ ลอง เปิดแล้วปิด Internet ใหม่ หรือลอง reset modem หรือ rounter ดู หรือว่าถ้าทำทุกอย่างนี้แล้วก็ยังเปิดใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ ก็ให้ติดต่อกัน ISP ที่ใช้งานอยู่ทันที

2. แก้ไขข้อมูลการ Connect Mail Server ให้ถูกต้อง

3. ติ๊กเครืองหมาย My server require authetication

 

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ ข้อ 1 และ ข้อ 3

 

ถ้าเป็น ข้อ 1 ขอเรียนตามตรงว่า Program Outlook Express หรือโปรแกรม ส่งเมล์ ต่าง ๆ นี้ เป็นโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทำงานกันอย่าง สะดวก สบายยิ่งขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นโปรแกรมสำหรับ server mail แต่ประการใด server mail จริง ๆ ของ server ก็คือ webmail ฉะนั้นหากการใช้งาน จาก Outlook Express ไม่ว่าจะเป็นการ รับเมล์ไม่ได้ ส่งเมล์ไม่ได้ อาจจะไม่ได้เกิดปัญหาจาก server mail มีปัญหา แต่อาจจะเกิดปํญหา Outlook กับ Com , Com กับ Internet Network หรือ Internet Network กับ server mail บางครั้งผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะทำการทดสอบการส่งเมล์จาก Webmail หรือ Outlook ก่อน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ และจะสามารถทำได้เพียงแค่ให้คำปรึกษาและหาวิธีแก้ไขให้ได้เท่านั้น

 

ถ้าเป็น ข้อ 3 หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องติ๊กตรงนี้ด้วย คำตอบก็คือ การ require authetication ก็คือการขออนุญาติ server mail ในการส่งเมล์แต่ละครั้งนั่นเอง หากไม่มีตรงนี้แล้ว ใครก็จะสามารถนำ account เราไปส่งก็ได้

 

ข้อจำกัดในการใช้งาน Outlook Express กับ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด

 

1. ต้องใส่ชื่อ username เป็นชื่อเต็มเท่านั้นคือ mymail@yourdomain.com

2. การใส่ incoming และ outgoing จะต้องเป็น mail.yourdomain.com หรือ IP เท่านั้น

3. จะต้องติ๊กที่ My server require authetication สำหรับทุก account เท่านั้น

 

  • 12 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...

การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail 1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account     2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา...

การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...