การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

 

1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-1

 

2. ไปที่ปุ่ม Account Actions(บริเวณด้านล่าง) เลือก Add Mail Account

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-2

 

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการใช้ลงในช่อง Your name และในช่อง Email Account และรหัสผ่านในช่อง Password แล้วกดที่ปุ่ม Continue

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-3

 

4. รอให้โปรแกรมตรวจสอบให้เสร็จสิ้น แล้วกดที่ Edit เพื่อตั้งค่า

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-4

 

5. บริเวณ username ให้ใส่เป็นอีเมล์ที่ใช้งาน ส่วน incoming และ outgoing ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน

บริเวณด้านหลังincoming ให้ใส่เป็น POP, 110, None ตามลำดับ (ตามตัวอย่างในภาพ)

บริเวณด้านหลัง outgoing ให้ใส่เป็น SMTP, 25, None ตามลำดับ (ตามตัวอย่างในภาพ)

จากนั้นให้กดที่ Re-test Configuration

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-5

 

6. หลังจากที่เป็นดังรูปแล้ว ให้กดที่ Manual Setup เพื่อทำการตั้งค่าอื่นๆ

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-6

 

7.ไปที่เมนู Outgoing Server (SMTP) เลือกอีเมล์ที่ทำการสร้างจากนั้นกดปุ่ม Edit

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-7

 

8. ให้ตั้งค่า Connection Security เป็น None ตามภาพ ส่วนช่อง username ให้ใส่เป็น อีเมล์ที่ใช้งาน แล้วกดที่ปุ่ม OK และ กดที่ปุ่ม OK อีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-8

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

การตั้งค่า Outlook 2007

  สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld...

การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...

การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราว

  การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราวด้วยระบบ Filter ของ cPanel เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ...