การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

 

1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-1

 

2. ไปที่ปุ่ม Account Actions(บริเวณด้านล่าง) เลือก Add Mail Account

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-2

 

3. จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้ใส่อีเมล์ที่ต้องการใช้ลงในช่อง Your name และในช่อง Email Account และรหัสผ่านในช่อง Password แล้วกดที่ปุ่ม Continue

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-3

 

4. รอให้โปรแกรมตรวจสอบให้เสร็จสิ้น แล้วกดที่ Edit เพื่อตั้งค่า

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-4

 

5. บริเวณ username ให้ใส่เป็นอีเมล์ที่ใช้งาน ส่วน incoming และ outgoing ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน

บริเวณด้านหลังincoming ให้ใส่เป็น POP, 110, None ตามลำดับ (ตามตัวอย่างในภาพ)

บริเวณด้านหลัง outgoing ให้ใส่เป็น SMTP, 25, None ตามลำดับ (ตามตัวอย่างในภาพ)

จากนั้นให้กดที่ Re-test Configuration

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-5

 

6. หลังจากที่เป็นดังรูปแล้ว ให้กดที่ Manual Setup เพื่อทำการตั้งค่าอื่นๆ

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-6

 

7.ไปที่เมนู Outgoing Server (SMTP) เลือกอีเมล์ที่ทำการสร้างจากนั้นกดปุ่ม Edit

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-7

 

8. ให้ตั้งค่า Connection Security เป็น None ตามภาพ ส่วนช่อง username ให้ใส่เป็น อีเมล์ที่ใช้งาน แล้วกดที่ปุ่ม OK และ กดที่ปุ่ม OK อีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์

 

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird-8

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ...

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราว

  การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราวด้วยระบบ Filter ของ cPanel เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...