การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010

 

  • ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ
  • incoming mail server => mail.yourdomain.tld ( port 110 )
  • outgoing mail server => mail.yourdomain.tld ( port 25 )
  • account type => POP3
  • ในกรณีที่ internet ของท่านไม่สามารถใช้งาน port 25 ได้ เนื่องจาก isp มีการ block port ให้ใช้งาน port 26 แทนในการตั้งค่าอีเมล์

 

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


การตั้งค่า Outlook 2010

1.เลือกแท็บ File ไปที่ Account Settings จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย Account Settings

 

การตั้งค่า Outlook 2010-1

 

2.กดที่ New เพื่อเริ่มการตั้งค่า

 

การตั้งค่า Outlook 2010-2

 

3.ให้เลือกไปที่หัวข้อ Manually configure server settings or additional server types แล้วกด Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-3

 

4. เลือกหัวข้อ Internet E-mail จากนั้นกด Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-4

 

5.ส่วน User Information ให้ทำการใส่ชื่อและอีเมล์ที่ต้องการใช้งาน
ส่วน Server Information ให้ทำการเลือกเป็น POP3
ส่วน incoming mail server และ outgoing mail server (smtp) ให้ใส่เป็นmail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน
ส่วน Logon Information ให้ใส่อีเมล์ และรหัสผ่านสำหรับอีเมล์ จากนั้นไปที่ More Settings

 

การตั้งค่า Outlook 2010-5

 

6. ไปที่หัวข้อ Advanced เพื่อตรวจสอบ incoming port / outgoing port   

advan

7. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server ติ๊กถูกหน้า My Outgoing server (SMTP) requires authentication ด้านล่างเลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นกดปุ่ม Ok

การตั้งค่า Outlook 2010-6

 

8. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-7

 

9. จากนั้นจะมีหน้าต่างทดสอบขึ้นมาถ้าหาก Completed ทั้งสองแถวแสดงว่าตั้งค่าถูกต้อง ให้กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างทดสอบ

 

การตั้งค่า Outlook 2010-8

 

10. กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์

 

การตั้งค่า Outlook 2010-9

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การตั้งค่า Outlook 2007

  สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราว

  การป้องกันปัญหา Spam แบบชั่วคราวด้วยระบบ Filter ของ cPanel เนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของ...