การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP

 PHP ย่อมาจากคำว่า "Personal Home Page Tool" เป็น Server Side Script ที่มีการทำงานที่ฝั่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ Server ซึ่งรูปแบบในการเขียนคำสั่งการทำงานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือภาษา C และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้รูปแบบเว็บเพจมีความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านของการเขียนโปรแกรม ในการสร้างเว็บจะใช้ Script อยู่ 2 แบบด้วยกันคือ

       - Server-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ทำงานบนเครื่อง Server เช่น CGI, ASP

       - Client-Side Script เป็นลักษณะของภาษาที่ทำงานบนเครื่องผู้ใช้เช่น JavaScript, VBScript


การเปลี่ยนเวอร์ชั่น PHP

1.Login User cPanel
หน้าlogin2.เลือกหัวข้อSOFTWARE
php01

3.ตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่นPHP
php02
3.1.เลือกDomainที่ต้องการเปลี่ยนเวอร์ชั่น
3.2เลือกเวอร์ชั่นPHPที่ต้องการ
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การใช้งาน Softaculous (one click install)

  การใช้งาน Softaculous (one click install)   1.ให้เข้าไปที่ www.yourdomain.com/cpanel...

หน้า CPanel อินเตอร์เฟซ

ภาพรวม อินเตอร์เฟซ cPanel เป็นศูนย์กลางของบัญชีผู้ใช้ cPanel...

การเปลี่ยนหน้า อินเตอร์เฟช cPanel

การเปลี่ยนหน้า Interface style cPanel 1.Login User cPnael 2.กดที่Username(ไอคอนรูปคน)Change...

การตรวจสอบสถานะอีเมล์(Track Email Delivery)

การตรวจสอบสถานะอีเมล์  1.Login User cPanel  2.หาหัวข้อEmail>Track...

การสร้างSubdomains

การสร้างSubdomains   subdomain คือ เว็บไซต์ย่อยของเว็บไซต์หลัก...