การใช้งาน FTP เบื้องต้น

 

การใช้งาน FTP เบื้องต้นในที่นี้จะอธิบายการใช้จากโปรแกรม FileZilla โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ FileZilla

 

เมื่อทำการติดตั้ง FileZilla เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการใช้งานเพื่ออัพโหลดไฟล์ดังนี้

1.เปิดโปรแกรม FileZilla จากนั้นให้กรอกรายละเอียดในส่วนต่อไปนี้

1.1 Host: ให้ใส่ ftp.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน

1.2 Username : ให้ใส่ Username สำหรับ FTP หรือ Hosting Management โดยสามารถดูได้จากอีเมล์ User Detail ที่ทางบริษัทแจ้ง

1.3 Password : ให้ใส่ Password สำหรับ FTP

1.4 Port : ให้ใส่ 21

โดยเมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นให้กด Quickconnect

การกรอกรายละเอียด FileZilla

 

2.โดยถ้าหากทำการกรอกข้อมูลถูกต้องเมื่อทำการกด Quickconnect จะมีรายละเอียดขึ้นมาดังรูปต่อไปนี้

บริเวณหมายเลข 1 คือแจ้งการเชื่อมต่อเสร็จ

บริเวณหมายเลข 2 จะแสดงรายละเอียด File/Folder ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องเซิรฟ์เวอร์

บริเวณหมายเลข 3 จะแสดงรายละเอียด File/Folder ต่างๆที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

แสดงรายละเอียดเมื่อล็อคอินเข้าใช้งาน FileZilla

โดยการอัพโหลด File ขึ้นบนเครื่องเซิรฟ์เวอร์นั้นให้ทำการอัพโหลดไปใส่ใน Folder Public_html

ตำแหน่ง Public_html

 

3.โดยเมื่อทำการเข้ามาใน Folder public_html แล้วจะมีรายละเอียดดังนี้

บริเวณหมายเลข 1 จะแสดงตำแหน่ง Folder ที่เปิดอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

บริเวณหมายเลข 2 จะแสดงรายชื่อ File/Folder ที่มีอยู่ใน Folder ที่เปิดใช้งานจากบริเวณหมายเลข 1

บริเวณหมายเลข 3 ซึ่งแสดงตำแหน่ง Folder ปัจจุบันที่เปิดใช้งานอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

บริเวณหมายเลข 4 จะแสดงรายชื่อ File/Folder ที่มีอยู่ Folder ปัจจุบันที่เปิดใช้งานจากบริเวณหมาย 3 ตำแหน่ง การใช้งาน FTP

 

จากนั้นให้เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดจากบริเวณหมายเลข 2 โดยจะเลือกที่ละไฟล์หรือหลายๆไฟล์ก็จากนั้นกดคลิ๊กขวาจะมีเมนูขึ้นมาให้กด Upload การเลือกใช้ไฟล์ที่จะทำการ Upload

หลังจากกด Upload โปรแกรมจะดำเนินการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบนเซิรฟ์เวอร์โดยระหว่างการดำเนินการจะมีแจ้งรายละเอียดบริเวณด้านล่างของบริเวณหมายเลข 2

เช่นจำนวนคิวของไฟล์ที่กำลังทำการอัพโหลด แสดงสถานะของการอัพโหลด ความเร็วในการอัพโหลด เวลาที่ต้องการในการอัพโหลด เป็นต้น

หน้าจอแสดงรายละเอียดขณะทำการ Upload

 

เมื่อโปรแกรมทำการอัพโหลดเสร็จสิ้นบริเวณดังกล่าวจะว่างเปล่าและจำนวน Queued Files จะหายไปแต่จะมีจำนวน Successful transfers ขึ้นมาแทน

หน้าจอแสดงรายละเอียดหลังจากทำการ Upload

โดยให้ดูจำนวน Successful transfers ว่าครบตามจำนวนที่ทำการอัพโหลดไปหรือไม่ถ้าไม่ครบต้องไปดูว่าไฟล์ใดที่มีปัญหาในการอัพโหลดใน Failed transfers แล้วทำการอัพโหลดใหม่อีกครั้ง

เมื่อทำการอัพโหลดจนครบเสร็จสิ้นแล้วจะเห็นว่าไฟล์ดังกล่าวได้ไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

แสดงรายละเอียดหลังจากทำการ Upload

  • 80 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา การใช้งาน FTP

  วิเคราะห์ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์   1. Connect FTP ไม่ได้ 2. อัพโหลดไฟล์ไปแล้ว...