การตั้งค่า Outlook 2010

 สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2010

 

  • ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld เสมอ
  • incoming mail server => mail.yourdomain.tld ( port 110 )
  • outgoing mail server => mail.yourdomain.tld ( port 25 )
  • account type => POP3
  • ในกรณีที่ internet ของท่านไม่สามารถใช้งาน port 25 ได้ เนื่องจาก isp มีการ block port ให้ใช้งาน port 26 แทนในการตั้งค่าอีเมล์

 

หมายเหตุ : ให้แทนคำว่า yourdomain.tld ด้วยชื่อเว็บไซต์ หรือ ชื่อโดเมนเนมที่ท่านใช้งาน


การตั้งค่า Outlook 2010

1.เลือกแท็บ File ไปที่ Account Settings จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย Account Settings

 

การตั้งค่า Outlook 2010-1

 

2.กดที่ New เพื่อเริ่มการตั้งค่า

 

การตั้งค่า Outlook 2010-2

 

3.ให้เลือกไปที่หัวข้อ Manually configure server settings or additional server types แล้วกด Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-3

 

4. เลือกหัวข้อ Internet E-mail จากนั้นกด Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-4

 

5.ส่วน User Information ให้ทำการใส่ชื่อและอีเมล์ที่ต้องการใช้งาน
ส่วน Server Information ให้ทำการเลือกเป็น POP3
ส่วน incoming mail server และ outgoing mail server (smtp) ให้ใส่เป็นmail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน
ส่วน Logon Information ให้ใส่อีเมล์ และรหัสผ่านสำหรับอีเมล์ จากนั้นไปที่ More Settings

 

การตั้งค่า Outlook 2010-5

 

6. ไปที่หัวข้อ Advanced เพื่อตรวจสอบ incoming port / outgoing port   

advan

7. ไปที่หัวข้อ Outgoing Server ติ๊กถูกหน้า My Outgoing server (SMTP) requires authentication ด้านล่างเลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นกดปุ่ม Ok

การตั้งค่า Outlook 2010-6

 

8. หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดที่ปุ่ม Next

 

การตั้งค่า Outlook 2010-7

 

9. จากนั้นจะมีหน้าต่างทดสอบขึ้นมาถ้าหาก Completed ทั้งสองแถวแสดงว่าตั้งค่าถูกต้อง ให้กดปุ่ม Close เพื่อปิดหน้าต่างทดสอบ

 

การตั้งค่า Outlook 2010-8

 

10. กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการตั้งค่าอีเมล์

 

การตั้งค่า Outlook 2010-9

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800C0133)

สาเหตุของปัญหา   โปรแกรม outlook จะมีการกำหนดขนาดพื้นที่ inbox สูงสุดไว้ที่ 2gb...

การตั้งค่า Outlook Express

การตั้งค่า Outlook Express ในรูปแบบ PDF

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....