Cloud Service

CLOUD 1


Disk Space ... 25 GB SSD
CPU ... 1 Core
RAM ... 1 GB
Bandwidth ... 1 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ

CLOUD 2

Disk Space ... 55 GB SSD
CPU ... 1 Core
RAM ... 2 GB
Bandwidth ... 2 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ

CLOUD 3

Disk Space ... 80 GB SSD
CPU ... 2 Core
RAM ... 4 GB
Bandwidth ... 3 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ

CLOUD 4

Disk Space ... 160 GB SSD
CPU ... 4 Core
RAM ... 8 GB
Bandwidth ... 4 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ

CLOUD 5

Disk Space ... 320 GB SSD
CPU ... 6 Core
RAM ... 16 GB
Bandwidth ... 5 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ

CLOUD 6

Disk Space ... 640 GB SSD
CPU ... 8 Core
RAM ... 32 GB
Bandwidth ... 6 TB (per month)

** เลือกชำระรายปี รับส่วนลดพิเศษ