การตั้งค่า Windows Mail

การตั้งค่า Windows Mail

1.เลือกแท็บ Tools ไปที่ Account

 

การเข้าสู่การตั้งค่า Windows Mail

 

2.กด Add บริเวณคำสั่งด้านขวา

 

การเริ่มเข้าสู่การตั้งค่า Windows Mail

 

3.เลือก E-mail Account จากนั้นกด Next

 

การเลือกประเภทการตั้งค่า Windows Mail

 

4.ให้กรอกอีเมล์ทีใช้งานจากนั้นกด Next

การใส่ชื่อบริเวณ Display Name ใน Windows Mail

 

5.ขั้นตอนนี้ก็ให้กรอกอีเมล์ที่ใช้งานเช่นกันจากนั้นกด Next

 

การใส่ค่าบริเวณ E-mail address ใน Windows Mail

 

6.ในขั้นตอนนี้ให้เลือก Incoming e-mail server type: เป็น POP3
ส่วนบริเวณ Incoming mail(POP3 or IMAP) server. และ Outgoing e-mail server (SMTP) name: ให้ใส่เป็น mail.ชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน


แล้วให้ติ๊กช่อง Outgoing server requires authentication ด้วยจากนั้นกด Next

 

การคั้งค่าบริเวณ mail server ใน Windows Mail

 

7.ทำการกรอกอีเมล์และรหัสผ่านของอีเมล์ ที่ต้องการใช้งานจากนั้นกด Next

 

การคั้งค่าบริเวณ user ใน Windows Mail

 

8. ติ๊ก Do not download my e-mail at this time แล้วกด Finish

 

การเสร็จการตั้งค่าบริเวณ user ใน Windows Mail

 

9.ให้คลิ๊กเลือกเมล์ที่เพิ่งทำการสร้าง แล้วกด Properties

 

การเข้าสู่การตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเก็บอีเมล์ไว้บน server ใน Windows Mail

 

10.เลือกไปที่แท็บ Advanced ในส่วน Delivery ให้ติ๊ก Leave a copy of messages on server แล้วกด Apply ตามด้วย OK ก็จะจบการตั้งค่า

 

การตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเก็บอีเมล์ไว้บน server ใน Windows Mail

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา การใช้งาน MS outlook / outlook express / Windows mail

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

ปัญหาการใช้งาน outlook (error 0x800ccc78)

อาการ outlook express, microsoft outlook ไม่สามารถทำการส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error...

การตั้งค่า Mozilla Thunderbird

  การตั้งค่า Mozilla Thunderbird   1. ไปที่ Tools เลือก Account Settings     2....

การตั้งค่า Outlook 2007

  สิ่งที่ควรรู้ในการตั้งค่าอีเมล์ใน MS Outlook 2007   ชื่ออีเมล์จะต้องมี @yourdomain.tld...

การตั้งค่า Windows Live Mail

  การตั้งค่า Windows Live Mail 1.กดที่ Icon ตามภาพ ไปที่ Options จากนั้นเข้าไปที่เมนูย่อย...