วิธีการเข้าสู่ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง และเว็บเมล์

การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง (cPanel)

 

1. เปิด browser พิมพ์ www.yourdomain.com/cpanel (แทนที่ yourdomain ด้วยชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน)

ตัวอย่าง : www.yourconnect.com/cpanel

 

ภาพการเข้าใช้งาน cPanel

2. ใส่ Username, Password ของระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง

 

ภาพการล็อคอินช้งาน cPanel ภาพที่ 2

 

 

การเข้าสู่ระบบเว็บเมล์ (Webmail)

 

1. เปิด browser พิมพ์ www.yourdomain.com/webmail (แทนที่ yourdomain ด้วยชื่อโดเมนเนมที่ใช้งาน)

 

ตัวอย่าง : www.yourconnect.com/webmail

ภาพการเข้าใช้งาน Webmail

 

2. ใส่ Username, Password ของอีเมล์ที่ใช้งาน

 

ภาพการล็อคอินเข้าใช้งาน Webmail

 

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา เข้าสู่ website, cpanel ไม่ได้

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network ที่ใช้งานมีปัญหา...

วิธีปลดล็อค IP

การปลดล็อคIPที่ถูกบล็อค  1. ตรวจสอบ IP โดนกดเข้าเว็บไซค์ ip-th.com  2....

ปัญหา เข้าสู่ webmail ไม่ได้

  วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....