วิธีปลดล็อค IP

การปลดล็อคIPที่ถูกบล็อค

 1. ตรวจสอบ IP โดนกดเข้าเว็บไซค์ ip-th.com

 2. เข้าหน้าเว็บไซค์ในส่วนของ https://support.yourconnect.com/clientarea.php

 3. เลือกหัวข้อ Services >> My Servies

block01
 

 4. เลือกตรง Product/Service และคลิ๊กเข้าไป

block02

 5. เลือกหัวข้อ Check Firewall >>  Check Firewall Block

block03

6. ถ้าเป็นของ IP เรากด Check Firewall Block ได้เลย

block04

7. ถ้าเป็น IP ของลูกค้าหรือคนอื่นที่เราต้องการปลดล็อค กด Search Client IP แล้วพิม IP ที่ต้องการ

block05

  • 90 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

ปัญหา เข้าสู่ webmail ไม่ได้

  วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network มีปัญหา 2....

ปัญหา เข้าสู่ website, cpanel ไม่ได้

วิเคราะห์ปัญหา   สาเหตุอาจจะเกิดได้หลายอย่าง เช่น   1. Internet หรือ Network ที่ใช้งานมีปัญหา...

วิธีการเข้าสู่ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง และเว็บเมล์

การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง (cPanel)   1. เปิด browser พิมพ์ www.yourdomain.com/cpanel...